ธวัชชัยมอเตอร์

085-0404764, 087-5229460

ขาย Toyota Tiger SRS

325,000 บาท

รายละเอียด

ไมล์ 159056 ไมล์ขาว มีBook Service ยางใหม่ 4 เส้น บันไดข้าง

ข้อมูลผู้ลงประกาศขาย

ธวัชชัยมอเตอร์

วสันต์ ชัยรัตน์

126 ม.3 ตำบลดงมะดะ

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

batsman_b@hotmail.com

085-0404764, 087-5229460

ส่งข้อความ

คำนวนไฟแนนซ์