ติดต่อเต็นท์

ธวัชชัยมอเตอร์

126 ม.3 ตำบลดงมะดะ

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

085-0404764, 087-5229460